Διαπραγμάτευση με servicer Παραλία Ζαράκων Ευβοίας