Διαπραγμάτευση με servicer Παραλία (Σκάλα Ωρωπού Αττικής)