Διαπραγμάτευση με servicer Παραλία Πολιτικών Ευβοίας