Διαπραγμάτευση με servicer Παραλία Οξύλιθου Ευβοίας