Διαπραγμάτευση με servicer Πανόραμα (Αρτέμιδα Αττικής)