Διαπραγμάτευση με servicer Παναγίτσα (Αργυρούπολη Αττικής)