Διαπραγμάτευση με servicer Παναγία Γρηγορούσσα (Ζεφύρι Αττικής)