Διαπραγμάτευση με servicer Παναγία Γιάτρισσα (Αρτέμιδα Αττικής)