Διαπραγμάτευση με servicer Παλούκια (Σαλαμίνα – Αμπελάκια)