Διαπραγμάτευση με servicer Παλαιός Μυλότοπος Πέλλας