Διαπραγμάτευση με servicer Παλαιός Αερολιμένας Ρόδου