Διαπραγμάτευση με servicer Παλαιοκερασιά Φθιώτιδας