Διαπραγμάτευση με servicer Παλαιόκαστρο Χαλκιδικής