Διαπραγμάτευση με servicer Παλαιοχώρι Οξυάς Καρδίτσας