Διαπραγμάτευση με servicer Παλαιοχώρι Γαρδικίου Τρικάλων