Διαπραγμάτευση με servicer Παλαιοχώρι Αμυγδαλεών Ηλείας