Διαπραγμάτευση με servicer Παλαιοχώρι Αγναντερού Καρδίτσας