Διαπραγμάτευση με servicer Παλαιό Ζερβοχώρι Ημαθίας