Διαπραγμάτευση με servicer Παλαιό Τσιφλίκι Καβάλας