Διαπραγμάτευση με servicer Παλαιό Σκυλλίτσι Ημαθίας