Διαπραγμάτευση με servicer Παλαιό Μικρό Χωριό Ευρυτανίας