Διαπραγμάτευση με servicer Παλαιό Καλαμάκι Κορινθίας