Διαπραγμάτευση με servicer Παλαιά Λυκόγιαννη Ημαθίας