Διαπραγμάτευση με servicer Νερομάνα Αιτωλοακαρνανίας