Διαπραγμάτευση με servicer Νεράιδα Πεζούλας Καρδίτσας