Διαπραγμάτευση με servicer Νέος Πόντος Μαγούλας Αττικής