Διαπραγμάτευση με servicer Νέος Πλάτανος Μαγνησίας