Διαπραγμάτευση με servicer Νέος Οικισμός Κορεστίων Καστοριάς