Διαπραγμάτευση με servicer Νέος Μαρμαράς Χαλκιδικής