Διαπραγμάτευση με servicer Νέος Γοργόμυλος Πρέβεζας