Διαπραγμάτευση με servicer Νέος Άγιος Αθανάσιος Πέλλας