Διαπραγμάτευση με servicer Νεοχώρι Υπάτης Φθιώτιδας