Διαπραγμάτευση με servicer Νεοχώρι Στρυμώνα Σερρών