Διαπραγμάτευση με servicer Νεοχώρι Σουλίου Θεσπρωτίας