Διαπραγμάτευση με servicer Νεοχώρι Σιντικής Σερρών