Διαπραγμάτευση με servicer Νεοχώρι Ιθώμης Μεσσηνίας