Διαπραγμάτευση με servicer Νέο Αιγάλεω (Αιγάλεω Αττικής)