Διαπραγμάτευση με servicer Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης