Διαπραγμάτευση με servicer Νέα Ευρυάλη (Γλυφάδα Αττικής)