Διαπραγμάτευση με servicer Μπαμπίνη Αιτωλοακαρνανίας