Διαπραγμάτευση με servicer Μπαλάνα (Γέρακας – Παλλήνη)