Διαπραγμάτευση με servicer Μαζαράκι – Ξεραία (Κορωπί Αττικής)