Διαπραγμάτευση με servicer Μαγουλίτσα Συκεών Καρδίτσας