Διαπραγμάτευση με servicer Λουτρό (Παλλήνη Αττικής)