Διαπραγμάτευση με servicer Λουτρά Υπάτης Φθιώτιδας