Διαπραγμάτευση με servicer Λουτρά Βόλβης Θεσσαλονίκης