Διαπραγμάτευση με servicer Λουτρά Σμοκόβου Καρδίτσας