Διαπραγμάτευση με servicer Λουτρά Μυρτιάς Αιτωλοακαρνανίας