Διαπραγμάτευση με servicer Λουτρά Γιάλτρων Ευβοίας