Διαπραγμάτευση με servicer Λόγγος (Μεταμόρφωση Αττικής)